© Djurkliniken i Skellefteå
Kvalificerad djursjukvård

präglad av stor omtanke och lång erfarenhet får Du hos oss. Vår inriktning är

djursjukvård och förebyggande hälsovård för alla typer av smådjur. Det är viktigt

för oss att våra patienter får den tid och uppmärksamhet de behöver och det är

viktigt att Du som djurägare känner Dig väl omhändertagen.

DJURKLINIKEN DJURKLINIKEN i SKELLEFTEÅ VACCINATION Genom att vaccinera Ditt djur kan Du på ett enkelt och billigt sätt minska risken för lidande och höja hälsonivån - helt enkelt förbättra djurskyddet. Genom vaccination kan Ditt djur besparas både akut sjukdom, risk för kvarstående lidande eller nedsatta kroppsfunktioner och t.o.m. död.  Vaccination kan även minska risken för smittspridning till människor  av t.ex. rabies, en sjukdom som djuren måste vara vaccinerade mot vid införsel till Sverige. Risken för biverkningar är små med dagens vacciner. De sjukdomar vi vaccinerar mot är betydligt allvarligare.  Eftersom hundar och katter i Sverige är så väl vaccinerade är det lätt att tro att vissa sjukdomar är så gott som utrotade, men så är inte fallet. Om vi minskar vaccineringarna kommer vi att få se flera fall av vissa sjukdomar igen. Öppnade gränser mot andra länder innebär också ökade smittrisker så Du bör se till att Ditt djur har bästa tänkbara vaccinationsskydd. HUND HUND KATT KATT KANIN KANIN ILLER ILLER
Klicka på knapparna för att läsa mer om vilka vaccinationer Ditt djur behöver.